Hizmetlerimiz

KURUMSAL YAZILIM HİZMETLERİ

Şirketimiz, uygulama bazlı entegre çözümler ve kurumların isteği doğrultusunda proje bazlı “özel yazılım çözümleri” üretmektedir. Geliştirdiğimiz yazılımlar ile
• Kurumların iş süreçlerinin entegrasyonunu,
• Kolay yönetilmesini ve izlenebilmesini,
• Bölümler arası hızlı, hatasız ve güncel bilgi akışını sağlanmasını,
• Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını,
• Karar verme süreçlerini destekleyerek hızlı ve doğru tepki verilmesini sağlıyoruz.

Kurumsal projelerimizin geliştirilmesinde, alanlarında uzman analiz, tasarım, kodlama ve test ekibimiz ile müşterinin sürekli dâhil olduğu yenilikçi bir süreç izliyoruz.

İhtiyaçları daha net, anlaşılır kılmak ve sürekli değişime ayak uydurabilmek için geliştirim süresi boyunca müşteri geri bildirimine gereken önemi veriyor, sık yapılan görüşmelerle dinamik bir geliştirme süreci yürütüyoruz.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Kurumunuzun hayata geçirmek istediği bilişim uygulamaları için deneyimli ekibimiz tarafından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Amacımız, zaman ve bütçe tanımınıza uygun, sizin için en doğru yaklaşımı tespit etmek ve çözüm odaklı çalışmalarla sonuca ulaşmanızı sağlamaktır.

Şirketimiz,
• Kurumların donanım ve yazılım seçimi aşamasında, ihtiyaçları ile bilgi teknolojisi arasındaki uyumu sağlamaya yönelik analizler ve ön çalışmalar yapılması,
• Bilgi teknolojileri açısından gereksinim duyduğu sistem analizi, donanım, altyapı ve yazılım geliştirme konularında yardımcı olarak çağdaş ve esnek iş modelleri oluşturulması,
• Kurumlardaki bilgi sistemleri uygulamalarını kolay izlenebilir ve entegre yapılar haline getirerek sektörel ihtiyaçlara uygun, verimli, güvenilir, katma değer sağlayan çözümler geliştirilmesi,
konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ ve DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Şirketimiz, müşterilerinin bilgi işlem gereksinimlerinin saptanması, planlanması, kullanılması, yöntemlerinin belirlenmesi, verimlilik ve etkinliğin arttırılması ve bunlardan sürekli yararlanılması için müşterilerine teknik destek vermektedir. Bu kapsamda yapılan bakım anlaşmaları ve dış kaynak kullanımı anlaşmaları ile kurumlara uzmanlık gerektiren konularda süreli dış kaynak hizmeti sağlanmakta ve sorunlara anlık destek verilebilmektedir.